PentaTech Sp. z o.o.

  • Systemy informatyczne
  • Rozwój oprogramowania i produkty R&D
  • Komunikacja i łączność
  • Doradztwo IT i szkolenia
  • Gry i symulacje

O firmie

PentaTech Sp. z o.o. jest firmą o profilu "high-tech" w dziedzinie technologii komunikacyjnych i informatycznych. Firma została założona w 2011 roku. Główną działalnością PentaTech jest rozwój systemów informatycznych i systemów łączności. Oferta firmy obejmuje również świadczenie szeroko pojętych usług IT (w tym doradztwa). PentaTech adresuje swoje działania do takich sektorów jak: administracja publiczna, media, telekomunikacja oraz innych firm z branży IT (często występując w roli podwykonawcy). PentaTech dąży również do komercjalizacji rozwiązań opracowanych w ramach krajowych i zagranicznych produktów R & D. Pracownicy firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych, prowadzonych zarówno na poziomie krajowym (m.in. uczestniczyli w przedsięwzięciach dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), jak i międzynarodowym (biorąc udział w programach ramowych Komisji Europejskiej - 7. Program Ramowy, Horizon 2020). Eksperci PentaTechu współpracują z jednostkami naukowymi (w ramach otwartych przewodów doktorskich, prowadząc zajęcia, szkolenia i prelekcje, m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, W Wyższej Szkole Bankowej).